• Kontakt

30-års jubileum

Fritidshemmet Nyponrosen på Blomsterbäcksskolan firar 30 års jubileum.
Under torsdagen blir det skolgårdsdisco, tipspromenad och tårta. Gården pyntas med banderoller, skyltar och ballonger, och eleverna har varit delaktiga i allt det praktiska kring dagen.

Vivianne Korssell som var med och startade upp Nyponrosen berättar här hur arbetet såg
ut då och jämför med dagens fritidshemsverksamhet.

”Nu i höst är det 30 år sedan jag var med och startade (även namnade) Nyponrosens fritidshem i lägenhetslokaler på Fällen. Då bestod avdelningen av cirka 18barn mellan 7-12 år och tre pedagoger på eftermiddagen. De barn som hade sovmorgon och var i behov av fritids var hos oss fram till 10-tiden då deras skoldag började. De barn som börjat tidigt kom tillbaks vid 11-tiden.

Vi skulle enligt våra styrdokument då komplettera hemmet. Kontakten med föräldrarna var daglig och vi hade ett bra samarbete med dem, till exempel gjordes studiebesök på deras arbetsplatser. Samarbetet med skolan var näst intill obefintligt. Vårt arbete var temabaserat och ett par dagar i veckan var alla barn kvar till klockan halv fem för att vi skulle uppnå de mål vi hade satt.

En STOR vi-känsla genomsyrade verksamheten. Vi åkte på olika utflykter exempelvis Sälenfjällen, Tomteland och Stockholm.

Varje barn hade ansvarsområden som handlade om trivseln och vår miljö på fritidshemmet, till exempel blomvattning, bakning av matbröd till mellanmålet eller hålla fint i bokhyllan.

På stormötet som hölls varje måndag turades barnen om att vara ordförande och sekreterare. Där byttes ansvarsområden, veckans planering gicks igenom och vi samtalade om hur vi hade det med varandra med mera.

Efter en tid utökades vi med en avdelning till, Syrénen. Båda avdelningarna var likartade. Många barn från Iran integrerades och genom ett omfattande temaarbete lärde vi oss mycket om varandras kulturer.

Sedan början på 1990-talet har vi funnits på Blomsterbäckens skola. Förskoleklasser flyttade också in i skolan efter en tid och då fick fritidshemmen även sex-åringarna.

Nu gäller delar av Läroplanen Lgr11 för fritidshemmen, såsom vår värdegrund, normer och värden och jämställdhetsarbete. Vi har dessutom nu i år fått ett eget avsnitt där syfte, uppdrag och innehåll i fritidspedagogiken tydliggörs. Kvalitén ska vara hög. Vi har också skolverkets ”Allmänna råd” att följa. Idag handlar det om att komplettera skolan, bedriva undervisning i vid mening och vi harelever. Det går mellan 50-55 elever per avdelning. Uppdraget kombinerar omsorg, utveckling och lärande.

Vi har valt att dela in eleverna i klass F-1 på Syrénen och klass 2-5 på Nyponrosen.
Eleverna kommer från många olika kulturer. Antalet pedagoger är ungefär detsamma som förr förutom att vi har fler pedagogiska assistenter på enskilda elever.
Fritidsråd där eleverna ges möjlighet till inflytande och delaktighet i verksamheten har vi avdelningsvis en gång i månaden. I de lägre åldrarna har vi ett tätt samarbete med skolan kring eleverna.”

Sidan uppdaterad 2016-10-06 av