Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

               Blomsterbäcksskolan

Blomsterbäcksskolan är en F-5 skola med grundsärskola 1-5 samt inriktning träningsskola 1-9. På skolan finns två fritidshemsavdelningar.
Skolans motto är "Trygghet och trivsel för alla".

Skolan ligger i det natursköna Malung i västra Dalarna. En skola med
cirka 214 elever och integrerat fritidshem och förberedelseklass. Skolan är belägen i centrala Malung.

Aktuellt

"Trygghet och trivsel för alla" är skolans ledord.

Våra grundläggande principer som genomsyrar vårt arbete i skolan är:

 • förutsägbarhet
 • söka det positiva hos eleven
 • vara väl förberedd
 • förutse problemsituationer
 • möta eleven på den nivå hen befinner sig
 • ge uppgifter som eleven kan lyckas med
 • snabb, tät och tydlig feedback
 • repetera
 • struktur i vardagen ger eleven trygghet
 • sätta gränser
 • handling istället för tjat
 • anpassa miljön

Eleven ska alltid veta:

 • vad ska jag göra?
 • var ska jag vara?
 • med vem?
 • hur, på vilket sätt?
 • när ska jag göra det?
 • varför, vad går det ut på?
 • hur länge?
 • vad ska jag göra sedan?

Vår skola är en "Grön flagg" skola. Det innebär att vi jobbar med olika miljömål varje läsår. Vi jobbar mot en hållbar utveckling.Kontakter

Namn/e-post

Titel

Telefon


Kaan Abrahamsson

Rektor

0280-184 18


Monica Landström

Skolassistent

0280-184 23


Sjukanmälan elever


070-653 33 96


Elin Persson

Skolsköterska

0280-182 47


Kristina Klang

Specialpedagog

0280-187 54


Kristina Eriksson

Kurator

0280-182 53


Cahrina och Turid

Lokalvårdare

0280-184 36


Matsalen


0280-184 20


Therese Asklander

F-klass

0280-184 08


Tina Åhrlin

F-klass

0280-184 04


Soha Hares

K-klass

0280-184 04


Maria Eriksson

År 1

0280-183 69


Gunna Öjes

År 1

0280-183 69


Roula Cheikh Ibrahim

År 1

0280-183 69


Maria Bengtsson

År 2

0280-184 27


Barbro Thorsen

År 2

0280-184 27


Helen Matsson

År 2

0280-184 27


Ida Ryberg

År 2

0280-184 27


Maria Bergner

År 3

0280-184 24


Maria Hagström

År 3

0280-184 24


Bo Hultgren

År 3

0280-184 24


Felix Fjällkeborn

År 3

0280-184 24


Marcus Kvarnlöf

År 3

0280-184 24


Adina Ferm

År 3

0280-184 24


Lena Eliasson

År 4

0280-184 13


Ulrika Bengtsson

År 4

0280-184 13


Helen Olsson Tåli

År 4

0280-184 13


Sandra Edvinsson

År 5

0280-184 16


Anna Johansson

År 5

0280-184 16


Elisabeth Larsson

År 5

0280-184 15


Emil Ax

År 5

0280-184 15


Lena Aune

Emma Öjes

Gun-Britt Kindberg

Camilla Karlsson

Särskolan

Särskolan

Särskolan

Särskolan

0280-184 22


Linda Eriksson

Idrott

070-647 33 37


Ida Nilsson

Sva

0280-184 10


Fritidshemmet Syrenen


0280-183 68


Fritidshemmet Nyponrosen


0280-184 05


Särskolefritids Solrosen


0280-184 22


Fritids mobil


070-653 33 96


Eva Broberg Larsson

Marcus Kvarnlöf

Lotta Laitinen

Nypon

Nypon

Nypon

0280-184 05


Bittan Matsson

Helen Matsson

Ida Ryberg

Syrenen

Syrenen

Syrenen

0280-183 68Text

Sidan uppdaterad 2020-09-08 av