• Kontakt

               Blomsterbäcksskolan

Blomsterbäcksskolan är en F-5 skola med grundsärskola 1-5 samt inriktning träningsskola 1-9. På skolan finns två fritidshemsavdelningar.
Skolans motto är "Trygghet och trivsel för alla".

Skolan ligger i det natursköna Malung i västra Dalarna. En skola med
cirka 214 elever och integrerat fritidshem och förberedelseklass. Skolan är belägen i centrala Malung.

Aktuellt

"Trygghet och trivsel för alla" är skolans ledord.

Våra grundläggande principer som genomsyrar vårt arbete i skolan är:

 • förutsägbarhet
 • söka det positiva hos eleven
 • vara väl förberedd
 • förutse problemsituationer
 • möta eleven på den nivå hen befinner sig
 • ge uppgifter som eleven kan lyckas med
 • snabb, tät och tydlig feedback
 • repetera
 • struktur i vardagen ger eleven trygghet
 • sätta gränser
 • handling istället för tjat
 • anpassa miljön

Eleven ska alltid veta:

 • vad ska jag göra?
 • var ska jag vara?
 • med vem?
 • hur, på vilket sätt?
 • när ska jag göra det?
 • varför, vad går det ut på?
 • hur länge?
 • vad ska jag göra sedan?

Vår skola är en "Grön flagg" skola. Det innebär att vi jobbar med olika miljömål varje läsår. Vi jobbar mot en hållbar utveckling.Kontakter

Namn/e-post

Titel

Telefon

Kaan Abrahamsson

Rektor

0280-184 18

Monica Landström

Skolassistent

0280-184 23

Sjukanmälan elever


070-653 33 96

Elin Persson

Skolsköterska

0280-182 47

Kristina Klang

Specialpedagog

0280-187 54

Kristina Alderholm Eriksson

Kurator

0280-182 53

Cahrina och Turid

Lokalvårdare

0280-184 36

Matsalen


0280-184 20

Therese Asklander

F-klass

0280-184 08

Tina Åhrlin

F-klass

0280-184 04

Soha Hares

K-klass

0280-184 04

Maria Eriksson

År 1

0280-183 69

Gunna Öjes

År 1

0280-183 69

Roula Cheikh Ibrahim

År 1

0280-183 69

Maria Bengtsson

År 2

0280-184 27

Barbro Thorsen

År 2

0280-184 27

Helen Matsson

År 2

0280-184 27

Ida Ryberg

År 2

0280-184 27

Maria Bergner

År 3

0280-184 24

Maria Hagström

År 3

0280-184 24

Felix Fjällkeborn

År 3

0280-184 24

Marcus Kvarnlöf

År 3

0280-184 24

Adina Ferm

År 3

0280-184 24

Lena Eliasson

År 4

0280-184 13

Ulrika Bengtsson

År 4

0280-184 13

Helen Olsson Tåli

År 4

0280-184 13

Sandra Edvinsson

År 5

0280-184 16

Anna Johansson

År 5

0280-184 16

Elisabeth Larsson

År 5

0280-184 15

Emil Ax

År 5

0280-184 15

Lena Aune

Emma Öjes

Gun-Britt Kindberg

Camilla Karlsson

Särskolan

Särskolan

Särskolan

Särskolan

0280-184 22

Linda Eriksson

Idrott

070-647 33 37

Fritidshemmet Syrenen


0280-183 68

Fritidshemmet Nyponrosen


0280-184 05

Särskolefritids Solrosen


0280-184 22

Fritids mobil


070-653 33 96

Eva Broberg Larsson

Marcus Kvarnlöf

Lotta Laitinen

Nypon

Nypon

Nypon

0280-184 05

Bittan Matsson

Helen Matsson

Ida Ryberg

Syrenen

Syrenen

Syrenen

0280-183 68
Text

Sidan uppdaterad 2020-11-30 av