• Kontakt

Individuell utvecklingsplan, IUP

Alla elever i de årskurser i grundskolan som inte betygssätts ska ha en individuell utvecklingsplan (IUP) med skriftliga omdömen. En individuell utvecklingsplan ska fungera som ett stöd för din utveckling i skolan och den innehåller två delar - skriftliga omdömen och en framåtsyftande planering.

Utvecklingssamtal

Varje termin bjuds elev och vårdnadshavare in till utvecklingssamtal med elevens klasslärare/mentor. Grunden för utvecklingssamtalet är de skriftliga omdömena och det som diskuteras är hur man går vidare och vad du behöver förbättra.
Utvecklingssamtalet mynnar ut i en individuell utvecklingsplan, IUP. I planen beskrivs konkret vad du behöver göra för att nå de uppsatta målen.

En individuell utvecklingsplan ska fungera som ett stöd för din utveckling i skolan och den innehåller två delar:

Skriftliga omdömen

Inför utvecklingssamtalet skriver dina lärare ett omdöme i varje ämne som du läser under
pågående termin. Omdömena beskriver vilka kunskaper du har i ämnet, vad du kan utveckla
och hur du och dina lärare ska arbeta för att du ska utvecklas.

En framåtsyftande planering

Den framåtsyftande planeringen skrivs under utvecklingssamtalet och här kan både du och dina
vårdnadshavare påverka innehållet. I den här delen av IUP:n sammanfattar vi gemensamt vilka
kunskaper du ska utveckla och också hur arbetet ska gå till för att du ska utvecklas så långt
som möjligt.

Sidan uppdaterad 2021-08-31 av