• Kontakt

Skålmo

Bild på skolan

Förskolan Skålmo ligger 1 km norr om Ungärde skola i Lima. Här finns två avdelningar för barn 1-4 år Skogsstjärnan och Linnéan, samt avdelningen Smörblomman där 5-åringarna håller till. Blåklockan är en avdelning som håller till på gamla läkarmottagningen i Lima.

Planeringsdagar då förskolan är stängd 2020/2021.

Måndag 17 augusti 2020
Måndag 5 oktober 2020
Måndag 14 december 2020
Torsdag 7 januari 2021
Måndag 17 maj 2021

Alla går till förskolan med glädje, känner sig välkomna och trygga. Barnens naturliga nyfikenhet, fantasi och kreaktivitet tas tillvara. De leker och lär i lustfyllt samspel med andra. Barnen utvecklas i sin egen takt utifrån sina egna förutsättningar och behov, i samspel med andra barn och vuxna och i nära samarbete med hemmet. Barnen har gott självförtroende och tillit till sin omgivning. Alla visar respekt, omtanke och empati, och tar hänsyn till varandra.

På förskolan arbetar förskollärare och barnskötare i arbetslag.
Vi arbetar efter en gemensam barnsyn och ett gemensamt förhållningssätt.

  • För att stimulera barns utveckling använder vi oss mycket av leken, en medveten lek där vuxna är närvarande.
  • Vi utnyttjar vår fina natur för att stimulera barns utveckling.
  • Vi arbetar med Grön Flagg och temat Livstil och hälsa
Kontakter

Namn/e-post

Titel

Telefon


Catharina Renheim

Rektor

0280-185 03


Ingela Nilsson

Assistent

0280-187 49


Avdelning Skogsstjärnan


0280-185 61


Avdelning Linnéan


0280-185 61


Avdelning smörblomman


0280-185 62


Avdelning Blåklockan


0280-185 63


Sidan uppdaterad 2021-01-26 av