Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Lyckan

Bild på skolan

Vår förskola ligger i Sälens by högt belägen på Elljusvägen med vacker utsikt över fjället, och nära till skogen och naturen.
Vi har två avdelningar, Norrgården och Sörgården med barn i åldrarna 1-3 år.

Planeringsdagar då förskolan är stängd 2019/2020.

Fredag 23 augusti 2019
Måndag 26 augusti 2019
Måndag 16 december 2019
Tisdag 7 januari 2020

Vi är ett tryggt och glatt personalteam med en väl fungerande verksamhet.

Vi arbetar efter förskolans läroplan (Lpfö 98,rev.10) och tar vara på barnets spontanitet, lust och nyfikenhet att leka och lära.

En förutsättning till en god inlärningsmiljö är att alla trivs, både små och stora.

Barnets egen lek ges ett stort utrymme i vår verksamhet, eftersom barnet lär och bearbetar sina upplevelser genom leken.

Barnets intresse är det som styr verksamheten och ger oss idéer om vad vi ska arbeta med.

Att vara ute i friska luften och röra på sig är inte bara viktigt för hälsan, utan stimulerar även barnets fantasi och motorik. Vår vackra närmiljö erbjuder många spännande upplevelser i naturen. Kontakter

Namn/e-post

Titel

Telefon


Catharina Renheim

Förskolechef

0280-185 03


Ingela Nilsson

Assistent

0280-187 49


Avdelning Sörgården


0280-187 25


Avdelning Norrgården


0280-187 25


Kök


0280-187 13Sidan uppdaterad 2019-10-07 av