• Kontakt

Språk och kommunikation

I Förskolans läroplan, Lpfö18 står det att ”förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap”

Vi har arbetat med att barnen ska känna igen första bokstaven i sitt namn. Vi lyssnar på hur bokstäverna låter, vad heter de och vilka andra ord finns det som börjar på ”min bokstav”. Här på bilden har barnet hittat en FJÄRIL, som börjar på samma bokstav som hennes namn.

Sidan uppdaterad 2020-10-02 av