Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Språk och kommunikation

Tillsammans tittar vi i våra portfoliopärmar.

”Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv”(Lpfö 98/10)

Sidan uppdaterad 2018-02-06 av