• Kontakt

Språk och kommunikation

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar och ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord (Lpfö18).

Avdelningen Duvan.

Tillsammans bygger vi ett ridhus av magneter till hästarna, vi samtalar och diskuterar fram olika lösningar i vår kreativa lek.

Sidan uppdaterad 2020-02-13 av