Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Språk/kommunikation

”Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter" (Lpfö 18, Läroplan för förskolan).

Avdelningen Nyckelpigan

Onsdag 5 februari 2020 var det Högläsningens dag. Vi uppmärksammade detta genom att duka fram mer böcker än vanligt vår lärmiljö för att locka till mer läsning.

Vi fick besök av förskolans maskot, Ekorren, som gav oss en bok, vi bjöds på teater, det lästes böcker på flera språk, vi testade QR-koder och lyssnade på Alfons Åberg via lärplattan, det berättades sagor med flanellografbilder….En toppendag med språk och kommunikation i fokus.

Sidan uppdaterad 2020-02-13 av