Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Språk/kommunikation

När vi samspelar med digitala verktyg utvecklar vi ett intresse för bilder, texter och olika medier samt vår förmåga att använda oss av, tolka och samtala om dessa. (Lpfö 18)

Sidan uppdaterad 2019-05-15 av