• Kontakt

Skapande

Jag ritar av mitt husdjur, en kanin.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama" (Lpfö 98/10)

Sidan uppdaterad 2018-12-10 av