Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Skapande

  • ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” (s, 10 Lpfö98/10)

På förskolan försöker vi bejaka och stimulera till olika uttrycksformer. Vi sjunger och spela, dansar och dramatiserar. Vi provar på olika tekniker inom bildskapande.

Sidan uppdaterad 2018-02-06 av