• Kontakt

Naturvetenskap

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • Utvecklar sin förståelse förnaturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
  • Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap
  • Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar

Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10

Här har vi arbetat med växter och olika växtdelar. På bilden använder vi oss av ett förstoringsägg kopplad till I-pad och kanon för att projicera bilden av bladets nerver på en whiteboard. Barnen får rita av nerverna.

Sidan uppdaterad 2018-06-25 av