Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Matematik i barnens vardag

Förskolan ska sträva efter att varje barn

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begreppen (Lpfö 98/10)

Sidan uppdaterad 2018-03-09 av