• Kontakt

Matematik i barnens vardag

Förskolan ska sträva efter att varje barn

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begreppen (Lpfö 98/10)

Sidan uppdaterad 2018-03-09 av