• Kontakt

Matematik

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla grundläggande egenskaper hos mönster, antal, ordning och förändring (Lpfö 18).

När barnen lägger pärlplattor lär de sig att urskilja färg och form, de räknar antal och ser mönster.

Sidan uppdaterad 2020-11-04 av