• Kontakt

Estetiska uttrycksformer

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet och kreativitet (Lpfö 18).

Vi plockar fram färger och målar på snön.

Sidan uppdaterad 2021-03-22 av