Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Estetiska uttrycksformer

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet och kreativitet (Lpfö 18).

Vi plockar fram färger och målar på snön.

Sidan uppdaterad 2021-03-22 av