Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Estetiska uttrycksformer

”Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra” (Lpfö 18).

Ett av våra mål på avdelningen Violen det här året handlar om hållbar utveckling. Vi har bland annat arbetat med sopsortering och återvinning, och här får vi chans att uttrycka oss estetiskt genom att skapa av skräp.

Sidan uppdaterad 2020-03-02 av