Logotyp för Malung-Sälens kommun

Valborgsmässoafton

Fira valborg vid någon av alla valborgseldar som finns runt om i kommunen, bl.a. på Olnispagården i Sälen.

Man kan se en valborgsmässoeld vid Hole bystuga, Malungsfors, Vallerås, Olnispagården och många fler platser.

Tänk på detta innan du eldar

Innan du eldar en större brasa ska du alltid anmäla det till räddningstjänsten på telefonnummer 0280-182 60. Detta för att bland annat undvika onödiga utryckningar (gäller året runt.)

Några saker som är bra att tänka på för dig som anordnar en majbrasa

 • Den som anmäler eller tänder brasan är alltid ansvarig och ska stanna kvar på platsen tills elden släckts eller brunnit ut.
 • Välj en lämplig plats för bålet. Det bör vara minst 50 meter mellan elden och närliggande byggnader eller vegetation.
 • Placera bålet på ett sådant sätt att det med tanke på vindriktningen inte stör grannar eller kringboende med nedsmutsning eller besvärande lukt.
 • Undvik stora bål, elden bör inte vara större än 6 meter i diameter och 3 meter hög.
 • Ett område om 5 meter kring bålet ska röjas från torrt gräs och annat brännbart material. Området ska dessutom vattnas vid behov.
 • Elden ska endast innehålla rena fibrösa material som trä och papper. Tätt packat trädgårdsavfall, löv, gräs och liknande bör undvikas då det kan leda till kraftig rökutveckling.
 • Det är inte tillåtet att elda plast, gummi, hushållsavfall, impregnerat eller målat virke och annat osorterat skräp då det kan orsaka besvärlig lukt och giftig rök.
 • Vidta åtgärder som hindrar allmänheten att komma för nära elden.
 • Vid behov ska särskilt bevakning anordnas vid närliggande byggnader, tät vegetation eller liknande i vindriktningen.
 • Det ska finnas brandredskap tillgängligt på eldningsplatsen, till exempel en vattenslang som når bålet, vattentunna med hinkar eller handbrandsläckare. Använd en kratta för att kratta isär den sista glöden så blir det lättare att släcka elden.
 • Se till att du enkelt kan larma räddningstjänsten vid behov. Telefonnummer vid nödsituationer är 112.
 • Lämna aldrig elden utan tillsyn!

Trevlig valborg!

20 Juni 2024