Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Seminarium april 2015

I april 2015 genomfördes ett seminarium om Malung-Sälens framtida vatten- och avloppsförsörjning.

Syftet med seminariet var att kommunens politiker, inför kommande beslut, skulle få tillfälle att orientera sig kring utmaningar inom VA-området.

Några programpunkter:

  • VA-plan: Varför VA-planera? Var är vi i dag?
  • Information om vattentjänstlagen.
  • Tillbakablick: VA-historik, lokalt och nationellt.
  • Diskussion kring framtida VA-försörjning.

Nedan finner du filmer från seminariet:

Inledning av Rolf Davidsson, kommunchef.

Ta del av presentationenPDF

Att ta fram en VA-plan. Pär Zars och Krister Törneke.

Ta del av presentationenPDF

VA-historik. Anders Bergman.

Ta del av presentationenPDF

Vattentjänstlagen. Krister Törneke.

Ta del av presentationen.PDF

Miljöbalken. Anna Pedersen.

Ta del av presentationen.PDF

Plan- och bygglagen. Tomas Johnsson.

Ta del av presentationen.PDF

Gruppredovisningar.

Avslutningsord av Kurt Podgorski, kommunalråd.

Sidan uppdaterad 2019-02-28 av