• Kontakt

Steg 3

Beställ provtagsutrustning

Du kan beställa ditt analyspaket av ett ackrediterat analysföretag för dricksvatten som finns på marknaden. De skickar då hem provtagningsutrustning och anvisningar till dig. Utförliga anvisningar om beställning finns på deras webbplats.

Beställ rätt provtagningspaket
Om du ska provta vattnet i en livsmedelsverksamhet (med egen brunn) eller ett gemensamt vatten (där minst 50 personer är anslutna, eller mer än 10 kubikmeter tas ut) är det viktigt att du beställer ett provtagningspaket utifrån Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30.

Sidan uppdaterad 2021-06-22 av