Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Steg 2

Förberedelser

Som konsument avgör du själv vilket analysföretag du vill anlita för din dricksvattenanalys. Kontakta det valda  företaget för mer information om provtagning, provsvar, tider och kostnad.

Inlämning av vattenprover kan göras till

Laboratorier:
SYNLAB
EUROFINS
MICROLAB

Övriga företag:

Även andra företag kan erbjuda vattenanalyser.

OBS! Tänk på att välja ett företag som använder ett ackrediterat laboratorie!

Sidan uppdaterad 2020-02-20 av