• Kontakt

Steg 1

Bra att veta

Egen eller delad dricksvattenbrunn
Har du en egen eller delad dricksvattenbrunn är det viktigt att vattnet provtas regelbundet. Var extra noggrann med att provta om små barn dricker vattnet. Små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen i vatten, till exempel fluorid, bly, koppar och nitrit. På Livsmedelsverket Länk till annan webbplats. finns rekommendationer för provtagning av dricksvatten.

Om du har anlagt en ny brunn
Om du har anlagt en ny brunn bör du kontrollera vattenkvaliteten efter någon månads användning. Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden och problem kan finnas i dricksvattnet utan att du märker förändringar i vare sig smak, lukt eller färg.

Livsmedelsverksamheter och föreningar
Har du en livsmedelsverksamhet, med egen dricksvattenbrunn, är du skyldig att provta vattnet enligt Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30. Samma regler gäller för en förening med gemensamt vatten där förbrukningen är minst 10 m3/dygn eller att minst 50 personer är anslutna till vattenverket. 

Kommunalt vatten
Har du kommunalt vatten provtas det regelbundet av VA-driften.

Sidan uppdaterad 2021-06-22 av