• Kontakt

Översiktsplan

Översiktsplan för Malung-Sälens kommun är antagen av kommunfullmäktige 2009-03-30 och gäller från 2009-11-26.

Översiktsplan för Malung-Sälens kommun

Översiktsplanen är kommunomfattande och har en planeringshorisont som sträcker sig till år 2020-2025. Den innehåller en beskrivning av olika förutsättningar som kommunens målsättningar, allmänna intressen som miljömål och riksintressen med mera och olika anspråk till exempel från turistanläggningarna i Sälenfjällen.

Miljö- och riskfaktorer och principer för lokalisering och utformning av bebyggelse redovisas. Rekommendationer lämnas för markanvändnignen inom olika delområden, tex områden där bebyggelseutveckling förväntas eller områden där bevarandeintressen prioriteras.

I en konsekvensbeskrivning behandlas översiktsplanens miljökonsekvenser. Som underlag för planen har även särskild utredning kring VA inklusive bäddinventering och analys av vägtrafik tagits fram.

Till översiktsplanen finns även flera fördjupningar och ett kommuntäckande tillägg. Dessa gäller tillsammans med Översiktsplan för Malung-Sälens kommun.

Översiktsplanen består av följande handlingar:

Hela översiktsplanen (24 MB) Pdf, 23.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Översiktsplanen uppdelad kapitelvis
Innehåll Pdf, 287.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Kap 1 Inledning Pdf, 229.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Kap 2 Nutid-Framtid Pdf, 372.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Kap 3 Hållbar utveckling Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Kap 4 Allmänna intressen Pdf, 8.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Kap 5 Turistanläggningar och deras anspråk Pdf, 424.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Kap 6 Miljö- och riskfaktorer Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Kap 7 Lokalisering och utformning av bebyggelse Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Kap 8 Översiktsplanens delområden Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.

Rekommendationskartor
Södra kommundelen (13,7 MB) Öppnas i nytt fönster.
Norra kommundelen (15,5 MB) Öppnas i nytt fönster.

Särskilda utredningar
VA-utredning inklusive bäddinventering Zip, 2 MB, öppnas i nytt fönster.
Analys av vägtrafiken till följd av föreslagen utbyggnad av Sälenfjällen Pdf, 567.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Övriga handlingar
Underlag Pdf, 21.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Konsekvensbeskrivning inklusive Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Särskild sammanställning, bilaga 1 Pdf, 675.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsens granskningsyttrande, bilaga 2 Pdf, 214.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 452.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Utlåtande Pdf, 166 kB, öppnas i nytt fönster.
Kommunfullmäktiges antagandebeslut Pdf, 115 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-08-18 av