• Kontakt

Värmepump

En värmepump utnyttjar värme från berggrunden, marken, luften eller
vattnet. Innan du installerar din värmepump behöver du lämna in en anmälan till Miljökontoret.

För att grundvattnet inte ska förorenas av värmepumpsanläggningar måste installationen göras korrekt. Anlita därför kompetenta och ansvarsfulla brunnsborrare och installatörer.

Anmälan

Att installera bergvärme, jordvärme eller sjövärme kräver att det först miljöprövas hos Miljökontoret. Blanketten för detta hittar du nederst på denna sida. Till blanketten behöver du bifoga en karta över din fastighet där du markerar vart du vill borra eller gräva. Du måste lämna in ansökan, inklusive kartan, i god tid innan planerad borrning och installation. Handläggningstiden är ca 3 veckor. Det är viktigt att ansökan är komplett annars förlängs handläggningstiden och handläggningskostnaden kan öka.

Mer information om funktionen hos värmepumpar, och andra energikällor, hittar du här.

Sidan uppdaterad 2019-04-02 av