• Kontakt

Brandfarliga och explosiva varor

Räddningstjänsten har tillsyn och ger tillstånd till förvaring och hantering av brandfarliga och explosiva varor.

Krävs ofta tillstånd

Det krävs ofta tillstånd om du ska hantera brandfarliga eller explosiva varor över en viss mängd.

Med brandfarliga varor menas brandfarliga gaser eller vätskor som till exempel acetylen, gasol, bensin, diesel och liknande ämnen. Transport, förvaring och hantering av brandfarliga varor regleras i Lagen om brandfarliga och explosiva varor med tillhörande förordning och föreskrifter.

I Malung-Sälens kommun är det Räddningsnämnden - läs mer här - som fått i uppdrag att handlägga tillstånd och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor.

Tänk på att om du ska förvara brandfarliga vätskor i cistern kan du behöva inhämta tillstånd även från Miljökontoret.

Sidan uppdaterad 2021-08-18 av