• Kontakt

Kemikalier

Det finns en mängd kemikalier i vår omgivning som påverkar vår hälsa och miljö.

Farligt för miljön

Här kan du läsa mer om ämnen som kan vara farliga för miljön eller männsikors hälsa, alternativt innebära en brandrisk, om de hanteras fel. Med anledning av dessa risker omgärdas många kemikalier av olika regler eller tillstånd samt försiktighetsmått som det finns mer information om här.

Sidan uppdaterad 2020-02-19 av