• Kontakt

Kemikalier

Sanering av kemikalierna inuti byggnaderna 2008

Miljökontoret inspekterade fastigheten och hittar kvarblivna kemikalier från decennier tillbaka vilka har samlats ihop och lämnats i de äldre delarna av fabriksbyggnaden: gamla kärl, trasiga kärl, läckande kärl och kemikalier i olämplig förvaring. Eftersom det bedrivs en second hand-butik i ena delen av anläggningen, så bedömer Miljökontoret och Räddningstjänsten att förvaringen av kemikalierna innebär en för stor risk för att de ska kunna få stå kvar. Kommunen ansöker därmed om ”akuthjälp” från staten för bortforsling, vilket också beviljas.

Bortforslingen genomförs av specialutbildad personal under september-december 2008. De emballerar om kemikalierna och för bort det för destruktion. Cirka 60 ton kemikalier av varierande farlighetsgrad sanerades bort från anläggningen: miljögifter, koncentrerade syror och baser, tungmetaller, lösningsmedel, oljor, laboratoriekemikalier med mera.

Sidan uppdaterad 2021-06-29 av