• Kontakt

Samråd

När ett positivt planbesked lämnats, och ev. ett planprogram godkänts, påbörjas arbetet med att ta fram detaljplanen.

Om det är du som privat exploatör som framfört önskemål om detaljplanen ska du efter planbeskedsbeslut kontakta en konsult som kan ta fram planhandlingar åt dig. Du ska också teckna ett planavtal med stadsbyggnadskontoret. Detta reglerar kostnaderna för handläggningen av detaljplanen.

När ett förslag finns framtaget godkänner miljö- och stadsbyggnadsnämnden det och förslaget skickas sedan ut på samråd med myndigheter, sakägare och övriga berörda.

I samrådet får du lämna dina synpunkter och bidra till en bra lösning. Om du äger en fastighet inom eller nära planområdet och anses vara en sakägare får du ett meddelande om samrådet skickat till dig. Handlingar finns även tillgängliga här på malung-salen.se.

Dina synpunkter skickar du till:
plan@malung-salen.se 
eller
Stadsbyggnadskontoret
Malung-Sälens kommun
Box 14
782 21 Malung

Sidan uppdaterad 2021-06-22 av