• Kontakt

Granskning

Granskningen är det sista skedet innan en plan antas.

När ett förslag där ev. förändringar utifrån synpunkter i samrådet finns framtaget skickas planförslaget ut för granskning av myndigheter, sakägare och övriga berörda.

Under granskningen får du ytterligare möjlighet att lämna synpunkter och bidra till en bra lösning. Om du äger en fastighet inom eller nära planområdet och anses vara en sakägare får du information skickad till till dig. Handlingar finns tillgängliga på malung-salen.se.

För att ha möjlighet att överklaga detaljplanen när den senare antagits måste skriftliga synpunkter inkommit till stadsbyggnadskontoret senast under granskningstiden.

När granskningstiden är slut sammanställer stadsbyggnadskontoret alla synpunkter i ett utlåtande och föreslår hur de ska behandlas. Om planförslaget ändras betydligt efter granskningen måste det granskas igen.

Dina synpunkter skickar du till:
plan@malung-salen.se 
eller
Stadsbyggnadskontoret
Malung-Sälens kommun
Box 14
782 21 Malung

Sidan uppdaterad 2021-06-22 av