Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Stugby på del av Berga 9:3

Planområdet är beläget i Berga by ca 500 m öster om området för Vasaloppsstarten och gränsar i sydväst mot Bergavägen och gränsar i sydväst mot Bergavägen.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av en stygby med ca 20 mindre fritidshus på del av fastigheten Berga 9:3.

Granskningssförslaget består av följande handlingar:

 

 

GranskningsinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

VA-kartaPDF
 

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 6 November 2020. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2019:588 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:                                    eller till e-post:

Stadsbyggnadskontoret                                          plan@malung-salen.se                           Malung-Sälens kommun
Box 14                                                                       Ansvarig handläggare:
782 21 Malung                                                          Marcus Thorell

Sidan uppdaterad 2020-10-16 av