• Kontakt

Stjärnvägen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ytterligare boende och handel mellan skidorterna Tandådalen och Hundfjället. Genom att tillåta en tätare bebyggelsekaraktär med möjlighet för handel och restauranger så ges Stjärnvägen förutsättning till att bli ett trevligt och tryggt gångstråk där besökaren har nära till det mesta. Planen säkerställer även det befintliga pistmaskinstråket.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 25 Januari 2019. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2016:102 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:                          eller till e-post:

Stadsbyggnadskontoret                                   plan@malung-salen.se                                     Malung-Sälens kommun
Box 14                                                             Ansvarig handläggare:
782 21 Malung                                                Johan Sandgren

Sidan uppdaterad 2020-03-11 av