Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Skilodge vid Soltorget, Stöten

Planområdet är beläget vid Soltorget i Stötens skidanläggning.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra anläggande av en ny Ski Lodge, utöka befintlig våffelstuga och  befintligt skidtorg samt anlägga parkeringsytor. Ski Lodgen planeras innehålla restaurang och entréfunktioner mot skidtorget, skiduthyrning, ski shop, skidförråt, godsmottagning och toaletter etc i en suterrängvåning. Boende planeras i våning ett till tre, relax och bastu samt teknikutrymmen planeras inom en mindre vindsvåning.

Detaljplanen ska upp för antagande av KF*: 2020-05-25PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

GrundkartaPDF

VA-planPDF


Utlåtande finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret

* KF= Kommunfullmäktige

Sidan uppdaterad 2020-05-18 av