• Kontakt

Polisstation i Sälen

Planområdet är beläget strax norr om centrumhuset i Sälen. Syftet med detaljplanen är att tillskapa arbetsplatser för fler poliser i kommunen. Befintliga lokaler vilka polisen arbetar från idag är inte tillräckliga för framtida utveckling av verksamheten. Detaljplanen möjliggör för utvecklingen av polisverksamheten samt byggnation av en ny polisstation i Sälens by.

Detaljplanen antogs i  Kommunfullmäktige:  2021-01- 25

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2021-XX-XXUtlåtandet där alla yttranden ifrån granskningen bemöts, finns tillgängligt  nu:


Granskningsmötet den 29 oktober hölls i Centrumhuset i Sälen och ungefär 15 personer deltog tillsammans med Malung-Sälens kommun, Polismyndigheten och fastighetsbolaget SBB.

Deltagare på möte
Sidan uppdaterad 2021-02-08 av