Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Näsfjällsåsen 1:70 m fl

Planändringen syftar till att möjliggöra komplettering och utökning av camping och parkering samt legalisera pistmaskinsgarage/-verkstad och telemast.

Detaljplanen ska upp för antagande av KF*: 2020-06-22


PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

VA-KartaPDF

IllustrationskartaPDF

NaturvärdesinventeringPDFUtlåtande finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret.

* KF= Kommunfullmäktige

Sidan uppdaterad 2020-05-18 av