• Kontakt

Personalboende Kvarnholen

Planområdet är beläget nordöst om Kläppens skidanläggning på del av Gusjön 4:65.

Planens syfte är att medge bostadsbebyggelse för i första hand året- runt-personal i anslutning till skidanläggningen.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 25 Juni 2021. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2017:533 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare: Marcus Thorell

Sidan uppdaterad 2021-06-04 av