• Kontakt

Industriområde Moravägen

Planens syfte är att skapa ett industriområde för ca 15-20 industrifastigheter med en sammanlagd areal på ca10 ha, samt ett område för 20 bostadstomter.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 21 November 2018. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2018:324 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:                               eller till e-post:

Stadsbyggnadskontoret                                         plan@malung-salen.se                               Malung-Sälens kommun
Box 14                                                                   Ansvarig handläggare:
782 21 Malung                                                      Matilda Bolin

Sidan uppdaterad 2020-03-11 av