Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Handelsområde Stöten Centrum

Planområdet är beläget inom Stötens skidanläggnings centrala delar.

Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet till att uppföra en livsmedelsbutik i anslutning till anläggningens centrum. Viss kompletterande service så som ytor för reception och annan service kan blir aktuellt.

Detaljplanen ska upp för antagande av MSN*: 2020-12-10

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2021-01-11PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF* MSN = Miljö-och -Stadsbyggnadsnämnden

Sidan uppdaterad 2021-01-13 av