Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Gusjön 6:111, Brf Gusjö -Kläppen 2

Planområdet är beläget strax norr om Kläppens skidanläggning.

Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet till en ombildning av en bostadsrättsförening till fristående fastigheter med enskilt ägande. Dessutom utökas byggrätten något.

Granskningsförslaget består av följande handlingar:


GranskningsinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

IllustrationskartaPDF

VA-planPDF

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 15 April 2020. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.


Ange namn på planen och diarienummer: KS.2016.146 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:                                        eller til e-post:

Stadsbyggnadskontoret                                                 plan@malung-salen.se                                Malung-Sälens kommun
Box 14                                                                           Ansvarig handläggare:
782 21 Malung                                                              Johan Sandgren

Sidan uppdaterad 2020-03-25 av