Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Fjällvärme i Lindvallen

Planområdet är i anslutning till Expressvägen, drygt en kilometer sydost om Experiumtorget i Lindvallen.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en utbyggnad av Lindvallens värmeverk. Utbyggnaden innebär ytor för ett nytt bränsleförråd, rökgaskondensering, elfilter samt ett större teknik– och personalutrymme. Detta tar delas av dagens körbara ytor i anspråk vilket innebär att dessa måste utökas och kompletteras med en vändplats för fordon som transporterar flis. Planen ska även legalisera en tältbyggnad inom fastigheten som används som garage och förråd.

Granskningsförslaget består av följande handlingar:


GranskningsinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

GrundkartaPDF
Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret.


Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 7Juni 2021. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2020:722 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare: Johan Sandgren

Sidan uppdaterad 2021-05-17 av