Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Bostäder vid Granfjällsliften

Planområdet är beläget inom Stötens skidanläggning, ca 1 km nordost om Stöten centrum.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fastighetsindelning av ett kvarter inom en tidigare antagen detaljplan. Befintlig byggrätt föreslås behållas men användningen ändras från Hotell/lägenheter till Bostäder och Tillfällig vistelse.

Detaljplanen ska upp för antagande av MSN*: 2020-12-10

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2021-01 -11


PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

 


 

* MSN = Miljö-och -Stadsbyggnadsnämnden

Sidan uppdaterad 2021-01-13 av