Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Bostäder söder om lift 303, Lindvallen

Planområdet är beläget söder om Söderåstorget i Lindvallen, direkt invid stolsliften Express 303.

Planförslaget möjliggör att exploatera området med nya lägenheter och därmed tillvarata det liftnära läget. Planförslaget medför en möjlighet till ca 40-45 nya lägenheter.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:

SamrådssinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

VA-planPDF

NaturvärdesinventeringPDF


Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

 

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 17 Juli 2019. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2017.588 vid ett yttrande.


Du kan skicka ditt yttrande till:                             eller till e-post: 

Stadsbyggnadskontoret                                       plan@malung-salen.se                                 Malung-Sälens kommun
Box 14                                                                  Ansvarig handläggare:
782 21 Malung                                                     Matilda Bolin

Sidan uppdaterad 2020-03-10 av