Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Ändring av del av detaljplan- Ravinen.

Planområdet är beläget vid Sälfjällstorget i Lindvallen.

Ändringen syftar till att möjliggöra för en något större bruttoarea för att redan tillåten höjd samt byggnadarea ska kunna nyttjas fullt ut. För att möjliggöra en inglasad uteplats krävs även en mindre höjning av byggnadsarean.

Detaljplanen ska upp för antagande av MSN*: 2020-03-26


PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

GenomförandebeskrivningPDF


 

* MSN = Miljö-och -Stadsbyggnadsnämnden


Sidan uppdaterad 2020-03-13 av