Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Översiktsplan

Översiktsplan för Malung-Sälens kommun är antagen av kommunfullmäktige 2009-03-30 och gäller från 2009-11-26.

Översiktsplan för Malung-Sälens kommun

Översiktsplanen är kommunomfattande och har en planeringshorisont som sträcker sig till år 2020-2025. Den innehåller en beskrivning av olika förutsättningar som kommunens målsättningar, allmänna intressen som miljömål och riksintressen med mera och olika anspråk till exempel från turistanläggningarna i Sälenfjällen.

Miljö- och riskfaktorer och principer för lokalisering och utformning av bebyggelse redovisas. Rekommendationer lämnas för markanvändnignen inom olika delområden, tex områden där bebyggelseutveckling förväntas eller områden där bevarandeintressen prioriteras.

I en konsekvensbeskrivning behandlas översiktsplanens miljökonsekvenser. Som underlag för planen har även särskild utredning kring VA inklusive bäddinventering och analys av vägtrafik tagits fram.

Till översiktsplanen finns även flera fördjupningar och ett kommuntäckande tillägg. Dessa gäller tillsammans med Översiktsplan för Malung-Sälens kommun.

Översiktsplanen består av följande handlingar:

Hela översiktsplanen (24 MB)PDF

Översiktsplanen uppdelad kapitelvis
InnehållPDF
Kap 1 InledningPDF
Kap 2 Nutid-FramtidPDF
Kap 3 Hållbar utvecklingPDF
Kap 4 Allmänna intressenPDF
Kap 5 Turistanläggningar och deras anspråkPDF
Kap 6 Miljö- och riskfaktorerPDF
Kap 7 Lokalisering och utformning av bebyggelsePDF
Kap 8 Översiktsplanens delområdenPDF

Rekommendationskartor
Södra kommundelen (13,7 MB)öppnas i nytt fönster
Norra kommundelen (15,5 MB)öppnas i nytt fönster

Särskilda utredningar
VA-utredning inklusive bäddinventeringZIP
Analys av vägtrafiken till följd av föreslagen utbyggnad av SälenfjällenPDF

Övriga handlingar
UnderlagPDF
Konsekvensbeskrivning inklusive MiljökonsekvensbeskrivningPDF
Särskild sammanställning, bilaga 1PDF
Länsstyrelsens granskningsyttrande, bilaga 2PDF
SamrådsredogörelsePDF
UtlåtandePDF
Kommunfullmäktiges antagandebeslutPDF

Sidan uppdaterad 2019-05-29 av