• Kontakt


Detaljplan Fjällsåsgården & Wasagården

Antagen av MSN 2019-06-20 §67
Laga kraft 2020-03-05

Detaljplan Nissvägen

Antagen av MSN 2020-02-20 §25
Laga kraft 2020-03-27

Ändring av Detaljplan Stöten Personalbostäder. Södra

Antagen av MSN 2020-03-26 §37
Laga kraft 2020-05-01

Ändring av Detaljplan Stöten Centrum, Lägenhetshotell

Antagen av MSN 2020-03-26 §35
Laga kraft 2020-05-01

Ändring av del av Detaljplan Kullen & Backen, T.Kronopark 1:426&1:427

Antagen av MSN 2020-03-26 §36
Laga kraft 2020-05-01

Ändring av Detaljplan Ravinen, Västra Sälen 8:62 mfl

Antagen av MSN 2020-03-26 §33
Laga kraft 2020-05-01

Ändring av del av Detaljplan Kullen & Backen, T.Kronopark 1:436

Antagen av MSN 2020-04-29 §47
Laga kraft 2020-06-02

Detaljplan för Myrflogården, Mornäs 16:71

Antagen av MSN 2020-06-18 §68
Laga kraft 2020-06-24

Detaljplan för Näsfjällsåsen 1:70 m fl

Antagen av KF 2020-06-22 §66
Laga kraft 2020-07-18

Detaljplan för Gusjön 6:111

Antagen av MSN 2020-05-28 §55
Laga kraft 2020-06-26

Detaljplan för Ski Lodge vid Soltorget i Stöten

Antagen av KF 2020-05-25 §39
Laga kraft 2020-06-24

Ändringa av detaljplan för Sälen, söder om Elljusvägen

Antagen av MSN 2020-10-01§97
Laga kraft 2020-10-19


Sidan uppdaterad 2021-04-07 av