Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt


Detaljplan Fjällsåsgården & Wasagården

Antagen av MSN 2019-06-20 §67
Laga kraft 2020-03-05

Detaljplan Nissvägen

Antagen av MSN 2020-02-20 §25
Laga kraft 2020-03-27

Ändring av Detaljplan Stöten Personalbostäder. Södra

Antagen av MSN 2020-03-26 §37
Laga kraft 2020-05-01

Ändring av Detaljplan Stöten Centrum, Lägenhetshotell

Antagen av MSN 2020-03-26 §35
Laga kraft 2020-05-01

Ändring av del av Detaljplan Kullen & Backen, T.Kronopark 1:426&1:427

Antagen av MSN 2020-03-26 §36
Laga kraft 2020-05-01

Ändring av Detaljplan Ravinen, Västra Sälen 8:62 mfl

Antagen av MSN 2020-03-26 §33
Laga kraft 2020-05-01

Ändring av del av Detaljplan Kullen & Backen, T.Kronopark 1:436

Antagen av MSN 2020-04-29 §47
Laga kraft 2020-06-02

Sidan uppdaterad 2020-06-23 av