• Kontakt


Detaljplan Mobyarna 5:9 mfl, Mobygärdet

Antagen av MSN 2019-06-20 §69
Laga kraft 2019- 07 -16

Upphävande Huden1, Huden2, Huden3, Grönland 61:7 samt del av Grönland 61:4

Antagen av MSN 2019-06-20 §68
Laga kraft 2019- 07 -16

Ändring Brf Vintergatan 1

Antagen av MSN 2019-03-14 § 27
Laga kraft 2019- 04 -15

Detaljplan Gusjön 4:69 i Kläppen

Antagen av MSN 2019-03-14 § 26
Laga kraft 2019- 04 -15

Detaljplan Trollbäcken mitt

Antagen av KF 2018-05-07 § 49
Laga kraft 2019-02-05

Detaljplan Bostäder inom Västra Sälen 5:554 & del av 5:512 i Lindvallen

Antagen av MSN 2019-06-20 §66
Laga kraft 2019- 07 -16

Detaljplan Högstrand 1:11, 1:54

Antagen av KF 2019-03-25 § 23
Laga kraft 2019- 04 -25

Västra Gammelgårdsområdet - Delen Centrala Grönområdet

Antagen av KF 2019-05-06 §45
Laga kraft 2019- 10 -30

Sidan uppdaterad 2020-05-06 av