• Kontakt


Detaljplan för del av Stöten Granfjället

Antagen av BN 2016-09-28 §69
Laga kraft 2016-11-02

Detaljplan för Airportcenter Mobergskölen

Antagen av KF 2016-05-30 §62
Laga kraft 2016-11-11

Detaljplan för Stöten Ranch Norra

Antagen av KF 2016-02-15 §6
Laga kraft 2016-03-14

Ändring av detaljplan för Högfjällsområdet

Antagen av BN 2015-12-16 §125
Laga kraft 2016-02-02

Detaljplan för Gullbrändan, Kläppen

Antagen av KF 2016-02-15 §5
Laga kraft 2016-03-17

Ändring av detaljplan Olarsgården annex

Antagen av BN 2016-05-25 §36
Laga kraft 2016-06-17

Detaljplan för Timmerbyn Norr

Antagen av BN 2016-03-23 §16
Laga kraft 2016-06-20

Detaljplan för Stöten Ski Lodge

Antagen av KF 2016-03-14 §20
Laga kraft 2016-11-08

Sidan uppdaterad 2020-03-10 av