• Kontakt

Västra Sälen 8:70

Planområdet är beläget ca 350 m öster om Sälfjällstorget mellan Fjällvägen och Isvägen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fristående fritidsbebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelsestruktur.

Detaljplanen antogs i MSN* : 2021-09-16

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2021-10-15


Plankarta Pdf, 347.2 kB.

Planbeskrivning Pdf, 653.1 kB.

Illustrationskarta Pdf, 284.1 kB. 

*Miljö &-Stadsbyggnadsnämnden

Sidan uppdaterad 2021-10-18 av