• Kontakt

Lägenheter inom Västra Sälen 12:3 m.fl. vid Lindvallen

Planområdet är beläget söder om gamla Fjällvägen och Sälfjällsgården i Lindvallen.

Syftet med planen är att möjliggöra bebyggelse i form av lägenhetshus i tre våningar som beräknas rymma ca 30 lägenheter med totalt ca 250 nya bäddar. Suterrängvåning föreslås vara tillåtet utöver angivet högsta våningsantal.

Detaljplanen antogs av KF § 68 - 2018-06-18,

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2018-07-16

 

Planförslaget består av följande handlingar:


Plankarta Pdf, 207.9 kB.

Planbeskrivning Pdf, 336 kB.


 

Sidan uppdaterad 2018-07-17 av