Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Västra Gammelgårdsområdet- Delen centrala grönområdet.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra att del av fastigheten Västra Sälen 5:42 samt 10 st sedan tidigare avstyckade större tomter inom Gammelgårdsområdet kan fastighetsbildas och bebyggas med fritidshus. Vidare syftar planförslaget till att möjliggöra utveckling av hotellverksamhet direkt norr om Gammelgårdens Värdshus.

Detaljplanen antogs av KF § 45 : 2019-05-06

Detaljplanen vann Laga Kraft: 2019-10-30PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDFSamrådsredogörelse  och utlåtande finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret och skickas vid förfrågan.


Sidan uppdaterad 2020-03-11 av