Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Trollbäcken Mitt vid Lavenliften

Möjlighet till ny bebyggelse i Trollbäcken vid Hundfjället avses skapas genom en utökning av gällande detaljplan för Trollbäcken Mitt. Den nya planen får namnet Trollbäcken Mitt vid Lavenliften, då området utökas mot liftområdet i väster.

Detaljplanen antogs av KF § 49 : 2018-05-07


Planförslaget har vunnit laga kraft : 2019-02-05

PlankartaPDF

IllustrationskartaPDF

PlanbeskrivningPDF


Sidan uppdaterad 2019-03-08 av